ஆத்மிக பாதை


மன் அரஃப நஃப்ஸஹு ஃபகத் அரஃப ரப்பஹு“
எவன் ஒருவன் தன்னையறிந்தானோ அவன் தன்னுடைய ரப்பாகிய இறைவனை அறிந்து கொண்டான்“
>அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வழுத்தூரில் மாபெரும் மீலாது மாநாடு 20,21,22 பிப்ரவரி,2015.............

Wednesday, February 11, 2015

மாபெரும் மீலாது மாநாடு..!
மாபெரும் மீலாது மாநாடு..!


                                     நாள்: 20,21,22 பிப்ரவரி,2015
                     இடம்: அலிஃப் மெட்ரிக் பள்ளி வளாகம், வழுத்தூர்

Meelad Nabi Function


Sunday, September 7, 2014

Hajrath Kaja Kuthbutheen Bakthiyar Kaaki

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,
நாளை பெயர் சூட்டு விழா காணும் என் மகன் உடைய விழாவில் ஆயிசா கனி பதிப்பகம் உதயமாகி தன்னுடைய முதற்பதிப்பாகிய ஹஜ்ரத் காஜா குத்புத்தின் பக்தியார் காகி ரலியல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களின் வரலாற்று நூல் நாளை வெளியிடப்படுகிறது. ....
Pls contact Janab Aslam for book need 9585251977. ..

Friday, April 18, 2014

Sufi Music Festival 2013 at Malaysia

கடந்த ஆண்டு மலேசியா வில் நடைபெற்ற ஸூபி நிகழ்ச்சி. ..

Monday, April 14, 2014

ஹஜ்ரத் ஸா முஹமது வலியுல்லாஹ்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,
            இன்று வழுத்தூரில் ஹஜ்ரத் அஸ்ஸெய்ஹூ ஸா முஹமது வலியுல்லாஹ் அவர்களின் வருடாந்திர ஹந்தூரி சிறப்பாக நடைபெற்றது..

Thursday, March 27, 2014

வழுத்தூரில் மார்க்க பயான்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,
          இன்று 27-03-2014 வியாழக்கிழமை மக்ரிப் தொழுகைக்கு பிறகு வழுத்தூர் மேலத்தெருவில் மார்க்க பயான் நடைபெற உள்ளது ஜமாத்தார்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன் பெறும்படி அன்புடன் அழைக்கின்றோம்...